Võ Lâm Tranh Bá - Giới Hạn Cấp Độ

Open Phật Sơn Chiến Thần Tống Kim Lộ Trình Phát Triển Quần Hùng Hội Tụ
Anh Hùng Thiếp Quy Định Sân Chơi Võ Lâm Tranh Bá Dũng Sĩ Đồ Sơn

 

Lời đầu tiên, BQT xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến toàn thể quý nhân sĩ đã tin tưởng và đồng hành cùng BQT. Sau đây BQT xin phép giới thiệu tính năng Giới Hạn Cấp Độ, 1 tính năng độc đáo và độc quyền của Võ Lâm Công Thành Chiến 2005.
Chắc hẳn sau hơn mười mấy năm chơi VLTK thì quý vị cũng nhận ra rằng, sân chơi nào cũng chỉ tồn tại được 1 thời gian ngắn vì khi xuất hiện khoảng cách lớn giữa top dẫn đầu và top phía sau thì khi đó những người bị bỏ quá xa sẽ chán nản và đi tìm 1 sân chơi khác. Thì tại đây, BQT đã làm nên 1 tính năng độc nhất trong giới jx đương đại, tính năng cân bằng cấp độ, ngoài việc giúp cấp độ trong server luôn luôn cân bằng thì cũng mang lại vô số phần thưởng có giá trị khác.

I/ Giới thiệu tính năng: Nhận thưởng và báo danh tại Kim Bài Võ Lâm

1. Giới hạn cấp độ: BQT sẽ giới hạn cấp độ tại các mốc: 79-89-99-109-119,...

 Server sẽ mở mốc cấp độ mới khi thỏa 1 trong 2 điều kiện sau:

    • Điều kiện 1: Đạt đủ 50 người báo danh max cấp (ví dụ server đang giới hạn cấp 79 100%) khi có đủ 50 người BQT sẽ tiến hành mở mốc cấp kế tiếp.

    • Điều kiện 2: Tính từ lúc người đầu tiên báo danh max cấp, tùy vào mỗi cấp độ sẽ có thời gian mở cấp khác nhau, thời gian mở cấp của điều kiện 2 sẽ thông báo ngay khi có người đầu tiên báo danh max cấp.

 Thời điểm mở cấp mới: cấp độ mới sẽ được mở ngay sau bảo trì lần kế tiếp khi server đã thỏa 1 trong 2 điều kiện.

    • Ví dụ: ở điều kiện 1, vào ngày thứ 7 có đủ 50 người để mở cấp thì ngày mở cấp sẽ là sau bảo trì của Thứ 3 tuần kế tiếp (chúng ta bảo trì định kỳ vào 06:00 - 06:30 thứ 3-5-7 hàng tuần).

    • Ví dụ: ở điều kiện 2, tại Level 79, vào ngày 21/03/2023 (Thứ 3) có cao thủ đầu tiên báo danh cấp 79 100%, thì sau đó 5 ngày tức là ngày 26/03 (Chủ Nhật) sẽ là ngày mở cấp tiếp theo. Thì cấp độ sẽ mở vào bảo trì lần kế tiếp tức là thứ 3 ngày 28/03.

2. Giới thiệu về Kinh Nghiệm Thạch

    • Khi đạt mốc tại các cấp độ, quý vị sẽ không thể tiếp tục thăng cấp mà sẽ bắt đầu tích lũy kinh nghiệm để có thể đổi ra Kinh Nghiệm Thạch.

    • Sử dụng KNT nhận được 50 triệu điểm kinh nghiệm.

    • Khi đã đạt cấp độ giới hạn quý vị có thể đổi kinh nghiệm thạch, mỗi 100 triệu điểm kinh nghiệm dư ra sẽ có thể đổi lấy 1 Kinh Nghiệm Thạch (tiêu hao tiền vạn tương ứng với Level xem ở bảng dưới).

    • Ví dụ:

              - Khi đạt cấp 89 và 100% (khi đang giới hạn thì sẽ không thể lên cấp 90) và có hơn 100 triệu điểm kinh nghiệm dư ra thì mới có thể đổi KNT được.

              - Exp của cấp 89 là 2.048.593.000 => để có thể đổi được KNT quý vị phải đạt cấp 89 và có ít nhất 2.148.593.000 để có thể đổi ra 1 KNT

    • Số lần đổi KNT trong ngày không giới hạn, tuy nhiên sẽ giới hạn số lượng KNT sử dụng được trong ngày theo từng mốc level

    • Tiền vạn dùng để đổi KNT cũng sẽ thay đổi theo đẳng cấp của nhân vật.

3. Giới hạn sử dụng KNT và giá đổi KNT theo Level:

Đẳng cấp

Số lượng KNT dùng max mỗi ngày

Giá đổi (vạn/ viên)

Số ngày mở cấp

80-89 2 20 vạn/ viên 5
90-99 2 50 vạn/ viên 7
100-109 3 100 vạn/ viên 14
120-129 4 100 vạn/ viên 14
130-139 5 120 vạn/ viên 14
140-149 6 150 vạn/ viên 21
150-159 7 150 vạn/ viên 21
160 trở lên 8 150 vạn/ viên 30

 Diễn giải:

    • Như bảng trên tại thời điểm giới hạn cấp 79 100% sẽ:

              - Tối đa sử dụng 4 KNT/ ngày đối với các nhân vật có Level từ 80 đến 89.

              - Đổi 1 KNT sẽ cần 20 vạn lượng/ lần đổi + 100 triệu điểm kinh nghiệm.

              - Kể từ ngày có nhân vật đầu tiên báo danh max cấp 79 100%, sau 5 ngày nếu chưa đủ 50 người báo danh vẫn sẽ mở cấp độ mới.

II/ Phần thưởng khi báo danh max cấp

 Phần thưởng mốc 79 + 100% kinh nghiệm:

Thứ tự báo danh Phần thưởng
Người báo danh đầu tiên 500 xu
50 Mật Lệnh Sát Thủ - Cao (Mỗi hệ 10 cái)
Người báo danh thứ 2 300 xu
40 Mật Lệnh Sát Thủ - Cao (Mỗi hệ 8 cái)
Người báo danh thứ 3 100 xu
40 Mật Lệnh Sát Thủ - Cao (Mỗi hệ 8 cái)
Người báo danh thứ 4-10 50 xu
30 Mật Lệnh Sát Thủ - Cao (Mỗi hệ 6 cái)
Người báo danh thứ 11-20 30 Mật Lệnh Sát Thủ - Cao (Mỗi hệ 6 cái)
Người báo danh thứ 21-30 30 Mật Lệnh Sát Thủ - Trung (Mỗi hệ 6 cái)
Người báo danh thứ 31-50 20 Mật Lệnh Sát Thủ - Trung (Mỗi hệ 4 cái)

 

 Phần thưởng mốc 89 + 100% kinh nghiệm:

Thứ tự báo danh Phần thưởng
Người báo danh đầu tiên 500 xu
1 Chiếu Dạ Đầu Đàn (Bảo hộ 1.000 xu)
Người báo danh thứ 2 300 xu
1 Xích Thố
Người báo danh thứ 3 300 xu
Người báo danh thứ 4-10 100 xu
Người báo danh thứ 11-20 30 Mật Lệnh Sát Thủ - Cao (Mỗi hệ 6 cái)
Người báo danh thứ 21-30 20 Mật Lệnh Sát Thủ - Cao (Mỗi hệ 4 cái)
Người báo danh thứ 31-50 10 Mật Lệnh Sát Thủ - Cao (Mỗi hệ 2 cái)

    • Chiếu Dạ Đầu Đàn có thuộc tính:

              - Sinh Lực Tối Đa +300 (có tác dụng ngay cả khi dưới ngựa)

              - Bảo hộ vĩnh viễn 1.000 tiền đồng

              - 1 Server có duy nhất 1 Chiếu Dạ Đầu Đàn tại đua top Level 89.

              - Đẳng cấp yêu cầu: 60

 Phần thưởng mốc 99 + 100% kinh nghiệm:

Thứ tự báo danh Phần thưởng
Người báo danh đầu tiên 1 TTK + 1 VLMT
1 Phi Vân Đầu Đàn (Bảo hộ 5.000 xu)
Người báo danh thứ 2 500 xu
1 Chiếu Dạ
Người báo danh thứ 3 300 xu
1 Xích Thố
Người báo danh thứ 4-10 100 xu
Người báo danh thứ 11-20 10 Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm (Mỗi hệ 2 cái)
Người báo danh thứ 21-30 30 Mật Lệnh Sát Thủ - Cao (Mỗi hệ 6 cái)
Người báo danh thứ 31-50 20 Mật Lệnh Sát Thủ - Cao (Mỗi hệ 4 cái)

    • Phi Vân Đầu Đàn có thuộc tính:

              - Sinh Lực Tối Đa +400 (có tác dụng ngay cả khi dưới ngựa)

              - Bảo hộ vĩnh viễn 5.000 tiền đồng.

              - 1 Server có duy nhất 1 Phi Vân Đầu Đàn tại đua top Level 99.

              - Đẳng cấp yêu cầu: 80

 Phần thưởng mốc 109 + 100% kinh nghiệm:

Thứ tự báo danh Phần thưởng
Người báo danh đầu tiên 1.000 xu
Người báo danh thứ 2 500 xu
Người báo danh thứ 3 300 xu
Người báo danh thứ 4-10 100 xu
Người báo danh thứ 11-20

10 Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm (Mỗi hệ 2 cái)

Người báo danh thứ 21-30 30 Mật Lệnh Sát Thủ - Cao (Mỗi hệ 6 cái)
Người báo danh thứ 31-50 20 Mật Lệnh Sát Thủ - Cao (Mỗi hệ 4 cái)

 Phần thưởng mốc 119 + 100% kinh nghiệm:

Thứ tự báo danh Phần thưởng
Người báo danh đầu tiên 1 Bôn Tiêu Đầu Đàn (Bảo hộ 10.000 xu)
Người báo danh thứ 2 1.000 xu
1 Phi Vân
Người báo danh thứ 3 500 xu
1 Chiếu Dạ
Người báo danh thứ 4-10 300 xu
Người báo danh thứ 11-20 30 Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm (Mỗi hệ 6 cái)
Người báo danh thứ 21-30 20 Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm (Mỗi hệ 4 cái)
Người báo danh thứ 31-50 10 Mật Lệnh Sát Thủ - Cực Phẩm (Mỗi hệ 2 cái)

    • Bôn Tiêu Đầu Đàn có thuộc tính:

              - Sinh Lực Tối Đa +500 (có tác dụng ngay cả khi dưới ngựa)

              - Kháng tất cả +5% (có tác dụng ngay cả khi dưới ngựa)

              - Bảo hộ vĩnh viễn 10.000 tiền đồng.

              - 1 Server có duy nhất 1 Bôn Tiêu Đầu Đàn tại đua top Level 99.

              - Đẳng cấp yêu cầu: 80

    • Phần thưởng đua top các đẳng cấp 129 trở lên sẽ tiếp tục được cập nhật...