Trung tâm thông báo

Thiệp Mừng Sinh Nhật

Mỗi dịp tháng 5 về ngào ngạt hương sen cũng là dịp mà toàn Đảng; toàn Quân và dân ta kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5. Dường như trong tâm trí của mỗi người chúng ta; những người cán bộ, đảng viên, người lao động lại hồi tưởng về những kỷ niệm sâu sắc của cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu. Hãy cùng BQT tham gia chuỗi sự kiện Mừng Sinh Nhật Bác để mang về những phần thưởng vô cùng giá trị

Mừng Sinh Nhật Bác Thiệp Mừng Sinh Nhật Truy Tìm Quái Yêu
Vòng Quay May Mắn Chân Dung Bác Hồ

1. Thời gian diễn ra: Sau bảo trì định kỳ ngày 10/05 đến 23:59 ngày 24/05/2023.

2. NPC và vật phẩm liên quan: 

Hình Ảnh Diễn giải

NPC Thợ Làm Bánh

  •  Vị trí: tại trung tâm Thất đại Thành Thị.
  •  Chức năng: 
     - Trao đổi các loại nguyên liệu.
     - Bán Cacao giá 1 tiền đồng/ cái
     - Đổi các loại Bánh.

     - Tham gia sự kiện:
       • Mừng Sinh Nhật Bác
       • Thiệp Mừng Sinh Nhật
       • Chân Dung Bác Hồ
     - Nhận thưởng mốc sự kiện.

Thiệp Mừng Sinh Nhật

  •   Nguồn gốc:
       - Sử dụng các loại Bánh.
       - Tham gia sự kiện Truy Tìm Quái Yêu
       - Tham gia sự kiện Chân Dung Bác Hồ
  •   Công dụng: Nộp tại NPC Thợ Làm Bánh tích lũy cho bang hội.
       -  Khi nộp tại NPC Thợ Làm Bánh sẽ nhận được 20.000.000 điểm kinh nghiệm/ Thiệp Mừng Sinh Nhật.
       - Giới hạn nộp: 5 Thiệp Mừng Sinh Nhật/ nhân vật/ ngày.

 

3. Nội dung sự kiện:

  •  Trong thời gian diễn ra sự kiện, mang Thiệp Mừng Sinh Nhật đến nộp tại NPC Thợ Làm Bánh để tăng số lượng Thiệp Mừng Sinh Nhật tích lũy cho bang hội.
  •  Mỗi nhân vật có thể nộp tối đa 5 Thiệp Mừng Sinh Nhật/ ngày.
  •  Khi nộp Thiệp Mừng Sinh Nhật sẽ nhận được 20.000.000 điểm kinh nghiệm/ Thiệp Mừng Sinh Nhật
  •  Hạn chót nộp Thiệp Mừng Sinh Nhật là 23:59 này 24/05/2023, sau thời gian trên BQT không chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc còn Thiệp Mừng Sinh Nhật chưa nộp.
  •  Các bang hội tham gia sẽ nhận về phần thưởng tương ứng với thứ hạng của mình. Điều kiện thấp nhất để có thể nhận thưởng là 999 Thiệp Mừng Sinh Nhật. Tức để nhận được giải 1 hoặc 2 hoặc 3 thì bang hội ít nhất phải nộp 999 Thiệp Mừng Sinh Nhật.

  Thứ hạng của Bang Hội     Phần Thưởng Của Bang Hội  
 Hạng 1    •  1 Bộ Định Quốc (ngẫu nhiên thuộc tính)
  •  160 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Kim)
  •  160 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Thủy) 
  •  160 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Mộc)
  •  160 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Hỏa)
  •  160 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Thổ)
Hạng 2   •  1 Bộ Nhu Tình (ngẫu nhiên thuộc tính)
  •  120 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Kim)
  •  120 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Thủy) 
  •  120 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Mộc)
  •  120 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Hỏa)
  •  120 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Thổ)
Hạng 3   •  1.000 Tiền Đồng
  •  100 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Kim)
  •  100 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Thủy)
  •  100 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Mộc)
  •  100 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Hỏa)
  •  100 Mật Lệnh Sát Thủ Cực Phẩm (Thổ)